WIELKANOCNY TURNIEJ
koszykówki dziewcząt
A.D. 2016
TERMIN: 10.03.2016 r.
MIEJSCE: Sala gimnstyczna SP 19 w Białymstoku
Organizatorzy:
UKS MIESZKO 19
osobowo - Joanna Kubiak-Babińska, Zuzanna Zielińska, Andrzej Popławski, Tomasz Tomaszewski, Mariusz Konopko
UCZESTNICY: uczennice klas V SP14, SP19, SP45 i uczennice klas IV SP19

OSTATECZNA KOLEJNOŚĆ:
1. SP 45
2. SP 19 (kl.V)
3. SP 14
4. SP 19 (kl.IV)
WT_KOSZ_A.D._2016 w obiektywie
fot.M.Konopko