WIELKANOCNY TURNIEJ
koszykówki chłopców
A.D. 2016
TERMIN: 29.02.2016 r.
MIEJSCE: Sala gimnstyczna SP 19 w Białymstoku
Organizatorzy:
UKS MIESZKO 19
osobowo - Andrzej Popławski, Tomasz Tomaszewski, Joanna Kubiak-Babińska, Zuzanna Zielińska, Mariusz Konopko
UCZESTNICY: uczniowie klas V
SP 14, SP19, SP45

WYNIKI:
SP14 - SP45__39:31
SP19 - SP14__38:35
SP19 - SP45__43:18
WT_KOSZ_A.D._2016 w obiektywie
fot.M.Konopko