IN~NY® (interdyscyplinarny)
Trening Sportowy


to skonstruowany przez nas wyjątkowy system wstępnego szkolenia sportowego dzieci i młodzieży. IN~NY Trening Sportowy przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, na różnym etapie zaawansowania. Prowadzimy zajęcia ogólnorozwojowe i funkcjonalne przygotowujące do rozpoczęcia treningów w wielu dyscyplinach sportu, uczymy dobrych nawyków ruchowych i żywieniowych, wychowujemy przez sport, do sportu i przede wszystkim proSALUTEM czyli dlaZDROWIA. Proces treningowy jest  dostosowany do aktualnych umiejętności i predyspozycji psychofizycznych dziecka. Trenujemy dbając o optymalną koncentrację dziecka w trakcie zajęć. W trakcie treningu wyjaśniamy zagadnienia taktyczne, techniczne, fizjologiczne, higieniczne itp. Prowadzimy szczegółową obserwację każdego naszego uczestnika w zakresie czynionych przez niego postępów. Dajemy możliwość poznania i zrozumienia bardzo wielu aspektów związanych ze sportem.

IN~NY® (interdyscyplinarny) Trening Sportowy to:

~ znakomita forma przygody ze sportem pod okiem zaangażowanych profesjonalistów
~ kompleksowe przygotowanie ogólnorozwojowe i funkcjonalne
~ maksymalny rozwój predyspozycji psychomotorycznych dziecka
~ podstawa w piramidzie aktywności fizycznej


Główne Założenia:

~ personalne podejście – wnikliwie obserwujemy każdego uczestnika
~ rozwój osobowości – animujemy rozwój dziecka oraz wspieramy systematyczność i samodyscyplinę
~ efektywna motywacja – stale stymulujemy uczestników do podnoszenia ich umiejętności
~ rozwój psychospołeczny – dbamy o prawidłową koegzystencję dziecka w grupie rówieśniczej

Naszym najważnieszym celem jest
Kompleksowy Rozwój Dziecka.


W trakcie zajęć szczególny  nacisk kładziemy na:

~ rozwój sprawności funkcjonalnej (optymalny zakres ruchów we wszystkich stawach, siła mięśniowa właściwa do masy ciała)
~ dynamiczny ruch całego ciała
~ kształtowanie właściwej postawy ciała, prawidłowych nawyków ruchowych i koordynacji
~ kształtowanie zdolności widzenia peryferycznego
~ pracę nad samodyscypliną
~ dbałość o higienę i odpowiednie nawyki żywieniowe
~ naukę radzenia sobie ze stresem
~ dyscyplinę, koleżeństwo i współpracę w grupie


Doskonalimy
Wszystkie Niezbędne Umiejętności
w zakresie nauaczanych dyscyplin

Gimnastyka
~ symetryczne oddziaływanie na wszystkie partie mięśniowe
~ wzmacnianie mieśni odpowiedzialnych za prawidłową postawę ciała
~ zwiększanie obszerności ruchu w stawach oraz zespołach mięśniowo szkieletowych, co bezpośrednio wpływa na prawidłową postawę ciała oraz minimalizuje ryzyko urazów
~ zwiększanie poziomu wykształcenia zespołu podstawowych cech motorycznych:
siły, szybkości, wytrzymałości, zwinności, gibkości, koordynacji, równowagi statycznej i dynamicznej
~ wyczulenie na poczucie gracji, estetyki i świadomości własnego ciała oraz swoich  wyjątkowych umiejętności


  Piłka Nożna

~ technika piłkarska
- panowanie nad piłką (prowadzenie, przyjęcia, podania i strzały wszelkimi sposobami)
- zasłanianie, blokowanie i utrzymanie piłki
- gra jeden na jednego
- celność i precyzja
~ inteligencja piłkarska
- rozwiązywanie zadań boiskowych
- kreatywność w grze
- przewidywanie i gra "bez piłki"
~ koordynacja ruchowa
- rozwój cech psycho-motorycznych oraz predyspozycji ruchowych

Pływanie
~ oswojanie z wodą i zapoznanie z wypornością wody
~ nauczenie wydechu do wody
~ nauczenie ruchów ramion i nóg oraz techniki oddychania w pływaniu na piersiach i na grzbiecie
~ skoki do wody głębokiej
~ pływanie pod wodą oraz umiejętność nurkowania do głebokości 2,0 m
 ~ nauczanie techniki kraula, stylu grzbietowego, klasycznego i motylkowego

PRZECZYTAJ TEŻ
PRO SALUTEM KODEKS