PRO SALUTEM
czyli sport
DLA ZDROWIAZdrowie jest najcenniejszym darem, jaki mamy. To od zdrowia zależy jakość naszego życia, a w szczególności nasze samopoczucie, sprawność, kondycja, wygląd i wiele innych czynników. Warto zatem poszukać odpowiedzi na klika istotnych pytań związanych ze zdrowiem zaczynając od kwestii podstawowej: CO TO JEST ZDROWIE?
Otóż Zdrowie to przede wszystkim stan pełnego fizycznego, emocjonalnego, umysłowego, społecznego i duchowego dobrostanu.
W tym miejscu należy sobie uświadomić, że zdrowie to nie jest jedynie brak choroby. Zdrowie to stan harmonijnej równowagi poszczególnych elementów:
- zdrowia fizycznego (prawidłowe funkcjonowanie organizmu, jego układów i narządów)
- zdrowia emocjonalnego (zdolność do rozpoznawania emocji, wyrażania ich w odpowiedni sposób, umiejętność radzenia sobie ze stresem, napięciem, lękiem, depresją, agresją)
- zdrowia umysłowego (zdolność do logicznego, jasnego myślenia)
- zdrowia społecznego (zdolność do nawiązywania, podtrzymywania i rozwijania prawidłowych relacji z innymi ludźmi)
- zdrowia duchowego (u niektórych ludzi związane z wierzeniami i praktykami religijnymi, u innych osobisty zbiór zasad, zachowań i sposobów osiągania wewnętrznego spokoju i równowagi)

Zdrowie jest darem, który się wyczerpuje warto więc zadbać o nie już od najmłodszych lat. Najprostszą receptą na zdrowie jest uprawianie aktywności sportowej. Nie chodzi tu jedynie o wyczynowe uprawianie sportu, ale o aktywność fizyczną przystosowaną do naszego trybu życia i predyspozycji. Dla jednych będzie to więc jazda na rowerze, pływanie czy częste spacery dla innych bieganie, jazda konna czy piłka nożna.

Jak zgodnie twierdzą psychologowie rozwijanie zamiłowania do aktywności fizycznej i wypracowanie w dziecku potrzeby ruchu jest szczególnie ważne w procesie wychowania. Ważne, by od najmłodszych lat uzmysławiać dziecku, że aktywność fizyczna i uprawianie sportu są najprostszą drogą do poprawy samopoczucia i kondycji, a przede wszystkim zachowania zdrowia.

Zalet aktywności sportowej nie sposób wymienić w jednym miejscu. Odpowiednio dobrana aktywność ruchowa pozwoli dziecku na prawidłowy rozwój fizyczny czyli rozwinie jego sprawność i zmysł równowagi, wzmocni mięśnie, zapewni prawidłową koordynację ruchów, ich zwinność, harmonię i precyzję, a co najważniejsze poprawi funkcjonowanie układów oddechowego, krwionośnego, limfatycznego i nerwowego co w naturalnej konsekwencji zapewni dziecku zwiększoną odporność przed chorobami.
Zajęcia sportowe równie pozytywnie wpływają na rozwój psychiczny. Uczą dzieci wytrwałości i systematyczności w osiąganiu zamierzonego celu, pobudzają ambicję, uczą pracy w zespole oraz odpowiedzialności.
Sport jest również doskonałym narzędziem do wypracowania w dziecku poczucia własnej wartości, walki ze słabościami i pobudzania wiary w siebie. Rozpoczęcie uprawiania sportu w młodym wieku uczy dzieci zasad zdrowej rywalizacji i współzawodnictwa. Dzięki tak wypracowanym regułom dzieci wchodzą z bogatym bagażem doświadczeń w trudny wiek dojrzewania oraz dorosłe życie i łatwiej jest im przystosować się do różnych sytuacji.
Uprawianie sportów pozwala również poznać własne ciało, uczy je jak kontrolować i reagować na znaki, jakie nam daje. Im wcześniej dziecko rozpocznie przygodę ze sportem, tym łatwiej mu będzie pokonywać własne słabości i rozwijać się prawidłowo.

Dzieci aktywne fizycznie rzadziej chorują, są radośniejsze i bardziej otwarte na świat. Warto o tym pamietać organizując czas wolny naszym
pociechom. Należy jednak mieć świadomość jak ważny jest całościowy rozwój ogólnorozwojowy a nie ograniczanie aktywności do tylko jednej dyscypliny. Na specjalizację przyjdzie czas. Podstawa to bardzo dobre przygotowanie ogólne zawirające elementy biegania, gimnastyki, pływania, jazdy na łyżwach czy nartach. Ważne jest aby aktywność dziecka zawierała elementy pracy indywidualnej nad swoimi umiejętnościami, ale również współpracy w grupie i zdrowej rywalizacji. Wybór konkretnej dyscypliny sportu w późniejszym czasie powinnien wynikać zarówno z jego zainteresowań jak też i predyspozycji. Interdyscyplinarne przygotowanie ogólne sprawi, że wybór będzie dużo łatwiejszyy i sensowny.
Ważne jest również, by uzmysłowić sobie i dziecku, że o wiele prostsze i tańsze jest posyłanie dziecka na basen czy gimnastykę, niż częste odwiedzanie lekarza i aptek.

Pamiętajmy, że sport jest najlepszym lekarstwem na różne dolegliwości – i co ważne – dostępnym bez recepty!


Pozdrawiam wszystkich czytających naszym sportowym zawołaniem "PRO SALUTEM"

Mariusz Konopko - prezes
CZYTAJ TEŻ